GUEST WRITER Alexandru Cristian, scriitor: Reprezentanți diplomatici români în Statele Unite ale Americii

0
952
Galerie de portrete

Prin Decretul Regal numărul 1027 din data de 24 septembrie 1917 se înființa în Statele Unite ale Americii la Washington D.C. prima reprezentanță permanentă română în Statele Unite ale Americii având ca șef al legației cu rang de ministru plenipotențiar pe Dr. Constantin Angelescu (1869-1948). Jocul istoriei a făcut ca acesta să-și ia în primire postul chiar în data de 15 ianuarie 1918, luna și ziua  marelui poet român Mihai Eminescu. Secretarul legației a fost Prințul Anton ( Antoine ) Bibescu ( 1878-1951) viitor ambasador al României în Statele Unite ale Americii între anii 1921-1926.

Trebuie să subliniem că reprezentanții diplomatici români au fost miniștri plenipotențiari, trimiși extraordinari, însărcinați cu afaceri sau ambasadori extraordinari și plenipotențiari în funcție de nivelul relațiilor bilaterale româno-americane în decursul istoriei. Legația sau ambasada română  a avut sediul permanent în capitala Statelor Unite ale Americii – Washington D.C.

 • Primul reprezentant român în Statele Unite ale Americii cu reședința la Washington D.C. a fost medicul și politicianul român Constantin Angelescu, în perioada 1 octombrie 1917- 15 martie 1918. De numele său se leagă organizarea sistemului medical sanitar în Primul Război Mondial. A fost și Președintele Ateneului Român între anii 1923-1937, o scurtă perioadă a fost prim-ministru al României după asasinarea lui Ion Gheorghe Duca, între 29 decembrie 1933 și 3 ianuarie 1934. De asemenea doctorul Constantin Angelescu a organizat la nivel național examenele de bacalaureat fiind un mare reformator al învățământului românesc. După rechemarea sa legația a fost condusă de Nicolae Lahovari care nu a fost numit trimis extraordinar și plenipotenția. A rămas  însărcinat cu afaceri în perioada 16 martie 1918 și 25 februarie 1921.
 • Al doilea reprezentant român  a fost Prințul Anton ( Antoine ) Bibescu un intelectual rafinat, prieten cu Marcel Proust și cu Martha Bibescu. Trimis extraordinar și plenipotențiar între 25 februarie 1921-24 februarie 1926. De numele său se leagă achiziționarea actualei clădiri a ambasadei României în Statele Unite ale Americii la intersecția Sheridan Circle cu strada 23 din Washington D.C. , sediul a fost cumpărat în anul 1921. După rechemarea sa Frederic Nanu a fost  însărcinat cu  afaceri interimar între 24 februarie- 9 aprilie 1926. După Frederic Nanu diplomatul  Gheorghe Trandafir Djuvara a fost însărcinat cu    afaceri interimar  între 9 aprilie 1926 și 15 noiembrie 1926. Trandafir Djuvara a   fost    bunicul  marelui istoric Neagu Djuvara.
 • Al treilea reprezentant român  a fost Gheorghe Cretzianu, trimis extraordinar și plenipotențiar între 15 noiembrie 1926- 15 octombrie 1929.
 • Al patrulea reprezentant a fost al doilea cel mai longeviv reprezentant diplomatic din istoria relațiilor româno-americane, Carol A. Davila, trimis extraordinar și plenipotențiar între 15 octombrie 1929- 1 februarie 1938. Un ambasador cu un destin neferict despre care am scris.  Pe site veți găsi un articol despre Citta Davila așa cum l-a reținut istoria.
 • Al cincilea reprezentant a fost generalul comandor de aviație Radu Irimescu. A fost ministru al apărării naționale între 28 august 1937 – 4 septembrie 1937. A fost numit ministru plenipotențiar și trimis extraordinar în Statele Unite ale Americii, mandat avut între 11 aprilie 1938- 15 octombrie 1940. După rechemarea sa legația română a fost condusă de către Brutus Coste ( 1910-1984 ) între 15 octombrie 1940 – 27 mai 1941, apoi Vasile Stoica  ( 1889 – 1959 ) care a condus legația între 27 mai 1941- 12 decembrie 1941 până la ruperea relațiilor diplomatice.

  Între 12 decembrie 1941 – 20 septembrie 1946 relațiile diplomatice au fost întrerupte datorită stării de beligeranță existente între cele două state. În fapt relațiile diplomatice au fost reluate pe data de 7 februarie 1946, abia în septembrie fiind numit primul reprezentant român. Relațiile au fost reluate la nivel de legație.

 • Al șaselea reprezentant  a fost istoricul și filosoful Mihail Ralea, ministru plenipotențiar și trimis extraordinar între 20 septembrie 1946- 21 septembrie 1949. Despre misiunea sa a scris o carte în care descrie realitatea americană din perspectiva sovietizării din acele vremuri, În Extremul Occident- o carte scrisă în stilul mistificării istoriei, plină de neadevăruri,  în stilul lui Mihai Roller. Ralea a căzut în capcana istoriei cum afirmă istoricul Alexandru Popescu alături de Lucian Boia. Despre cartea sa Dorian Branea, directorul Institutul Cultural Român din New York și autor al cărții „ Statele Unite ale Românilor ”,  a scris că este cea mai penibilă carte despre America scrisă de un intelectual care  a trăit câțiva ani în Statele Unite ale Americii. După rechemarea sa legația a fost condusă de Mihai Magheru între 21 septembrie 1949- 15 aprilie 1953 fără să fie numit ministru plenipotențiar.
 • Al șaptelea reprezentat a fost Marin Florea Ionescu, ministru plenipotențiar și trimis extraordinar între 15 aprilie 1953- 4 mai 1954. A fost un activist ilegalist comunist, secretar al Prezidiului Marii Adunării Naționale între anii 1948-1953. După mandatul avut la Washington D.C. a fost ambasador al României în Polonia.
 • Al optulea reprezentant a fost Anton Moisescu, ministru plenipotențiar și trimis extraordinar între 4 mai 1954- 9 aprilie 1956. Ulterior a fost ambasador în Argentina între 1956-1957. A fost copreședinte al Marii Adunări Naționale, în 1958, împreună cu marele scriitor Mihail Sadoveanu. A fost și Guvernator al Băncii Naționale a României între anii 1953-1954. El și Petre Bălăceanu succesorul său în funcția de guvernator al Băncii Naționale a României vor fi miniștri plenipotențiari în Statele Unite ale Americii, semn  că regimul stalinist – comunist dorea să lege anumite relații economico-comerciale cu liderul lumii democratice.
 • Al nouălea reprezentant are nevoie de o prezentare mai lungă, dar noi schițăm aici portrete. Istoric, diplomat, om de partid, personaj controversat pentru mulți Silviu Brucan a fost ministru plenipotențiar și trimis extraordinar între 9 aprilie 1956- 12 august 1959. Ulterior a fost ambasador la Națiunile Unite. A scris și o carte despre experiența avută în Statele Unite ale Americii împreună cu soția sa Alexandra Sidorovici, „ America văzută de aproape „.  Despre această carte Dorian Branea scrie că este o carte plină de mizerii și ostilități specifice culturii proletcultiste.
 • Al zecelea reprezentant a fost George Macovescu, diplomat comunist de prim rang. ministru plenipotențiar și trimis extraordinar între 12 august 1959- 12 decembrie 1961. Ulterior a fost adjunct al ministrului de externe, prim-adjunct al ministrului de externe și ministru de externe între anii 1972-1978. A fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România între anii 1979-1982, după dispariția lui prozatorului suprarealist Virgil Teodorescu.
 • Al unsprezecelea reprezentant a fost Petre Bălăceanu care a fost ministru plenipotențiar între 12 decembrie 1961- 27 iulie 1964.  De asemenea Petre Bălăceanu a fost însărcinat cu afaceri în Regatul Unit al Marii Britanii, în Argentina, în Islanda. După mandatul de la Washington D.C. a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Tunisia. Petre Bălăceanu a fost și guvernator al Băncii Naționale a României între anii 1957-1961.

                  În data de 1 iunie 1964 a fost emis  un comunicat comun de presă prin care ambele state își ridică legațiile diplomatice la nivel de ambasadă, iar cei doi miniștri plenipotențiari sunt numiți ambasadori extraordinari și plenipotențiari.

Prin decretul 409 din 7 august 1964 Petre Bălăceanu a fost acreditat ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii, va fi ambasador până în data de 19 iulie 1967.  Petre Bălăceanu va fi primul ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii din istoria relațiilor româno-americane.

 • Al doisprezecelea reprezentant al României va fi cel mai longeviv ambasador al României în Statele Unite ale Americii, Corneliu Bogdan, ambasador extraordinar și plenipotențiar între 19 iulie 1967-3 iunie 1976. Mai jos la un link la articolul scris despre acest renumit diplomat român. După rechemarea sa ambasada va fi condusă de Gheorghe Ioniță între 3 iunie -18 iunie 1976.
 • Al treisprezecelea reprezentant a fost  Nicolae M.Nicolae, ambasador extraordinar și plenipotențiar între 18 iunie 1976- 11 august 1978. De profesie inginer, director în ministerul Energiei Electrice, adjunct de ministru și secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior între anii 1966-1976. Participant la Conferința G77 de la Manila din Filipine, grup format din statele aflate în dezvoltare, grup la care a aderat și România comunistă. Președinte al comisiei de  de Prognoză  din cadrul Comitetului Național de al Științei și Tehnologiei între 1978-1984. A scris o carte interesantă prefațată de marele istoric Florin Constantiniu despre experiența sa ca ambasador în Statele Unite ale Americii,   O lume asa cum am cunoscut-o. Amintirile unui fost ambasador al Romaniei”. După rechemarea  sa  ambasada a fost condusă de Ion Beșteliu între 11 august – 3 octombrie 1978.
 • Al patrusprezecelea reprezentant al României a fost Nicolae Ionescu ambasador extraordinar și plenipotențiar între 3 octombrie 1978 – 24 martie 1982. Mandatul său  a fost marcat de reanalizarea clauzei națiunii celei mai favorizate dar și de reanalizarea relațiilor bilaterale. A avut discuții și cu Alfred Moses despre statutul evreilor în România viitor ambasador extraordinar și plenipotențiar  al Statelor Unite ale Americii în România după 1989, între 14 decembrie 1994 – 11 august 1997. După rechemarea lui Nicolae Ionescu ambasada a fost condusă de Eugen Popa între 24 martie – 30 aprilie 1982.
 • Al cincsprezecelea reprezentant al României a fost matematicianul, istoricul, filosoful și academcianul Mircea Malița ambasador extraordinar și plenipotențiar între 30 aprilie 1982-9 aprilie 1985. Anterior a fost Ministru al Învățământului între anii 1970-1972, reprezentant al României la Organizația Națiunilor Unite în Geneva între anii 1981-1982. De asemenea a fost ambasador al României și în Confederația Helvetică, între anii 1980-1982.
 • Al șaisprezecelea reprezentant al României a fost unul cu o importantă experiență diplomatică. Nicolae Gavrilescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar între 9 aprilie 1985- 28 septembrie 1987. Anterior a fost ambasador al României în Republica Populară Chineză timp de șapte ani, 1972-1978.
 • Al șaptesprezecelea reprezentant al României a fost Ion Stoichici, ultimul ambasador extraordinar și plenipotențiar al României comuniste în Statele Unite ale Americii, între 28 septembrie 1987 – 13 februarie 1990 și primul ambasador al României democratice timp de 2 luni.

       După căderea regimului comunist ambasada României notifică Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii la data de 27 decembrie 1989,  de faptul că țara nu se mai numește Republica Socialistă România, noul nume este România.

 • Al optusprezecelea reprezentant al României a fost Virgil Constantinescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar între 13 februarie 1990 – 6 aprilie 1992. După mandatul avut la Washington D.C. a fost ambasador în Republica Populară Chineză între anii 1996-1999.
 • Al nouăsprezecelea reprezentant al României a fost scriitorul, eseistul, poetul Dragoș – Aurel Munteanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României între 6 aprilie 1992 – 20 septembrie 1994. A fost primul președinte al Societății Române de Televiziune  după Revoluția din 1989.  De asemenea a fost trimis ca  ambasador extraordinar și plenipotențiar al României  la Organizația Națiunilor Unite cu reședința la New York, între 1990-1992.  După rechemarea sa decide să rămână în Statele Unite ale Americii unde se stinge din viață. Un personaj interesant care a evadat din tranziție cum scria istoricul și diplomatul Radu Ioanid.
 • Al douăzecelea reprezentant al României a fost celebrul disident și matematician Mihai Horia Botez. Marele intelectual și futurolog a fost ambasador al României la Organizația Națiunilor Unite între anii 1992-1994. Ambasador extraordinar și plenipotențiar între 20 septembrie 1994- 11 iulie 1995 când moare prematur de o suferință cardiacă. Un fin intelectual, un adevărat patriot și un mare prieten al Statelor Unite ale Americii și al Israelului, apropiat de mari oameni de cultură, cum  ar fi Nicolae Manolescu sau Dorin Tudoran.
 • Al douăzecilea și unulea reprezentant al României a fost inginerul  și diplomatul Mircea Dan Geoană, ambasador extraordinar și plenipotențiar între 1 februarie 1996- 25 mai 2001. În mandatul său  a fost lansat și semnat Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii la data de 11 iulie 1997. În prezent este Secretarul general adjunct al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, N.A.T.O.
 • Al douzecilea și doilea reprezentant al României a fost inginerul și diplomatul Sorin Dumitru Ducaru. Ambasador extraordinar și plenipotențiar între 25 mai 2001 – 15 august 2006. În mandatul său România a aderat la  Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Sorin Dumitru Ducaru a fost  ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la Organizația Națiunilor Unite cu sediul la New York între 2000-2001, asistent al Secretarului General al N.A.T.O. între 2013-2017. În prezent este director al Centrului de Sateliți al Uniunii Europene din iunie 2019.
 • Al douăzecilea și treilea reprezentant al României a fost  diplomatul de carieră Adrian Cosmin Vierița, ambasador extraordinar plenipotențiar și extraordinar între 2 ianuarie 2008 – 19 noiembrie 2013.  A fost ambasador extraordinar și plenipotențiar  al României în Republica Federală Germană între anii 2002-2006  și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.
 • Al douăzecilea și al patrulea reprezentant al României a fost Iulian Buga, diplomat de carieră. Ambasador extraordinar și plenipotențiar în perioada 19 noiembrie 2013- 1 septembrie 2015. Înaintea mandatului avut în Statele Unite ale Americii a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar în Irlanda, după mandatul de la Washington D.C. este ambasadorul României în Suedia din 2015.
 • Al douăzecilea și al cincilea reprezentant al României este diplomatul, istoricul  și profesorul  universitar George Cristian Maior. Este ambasador extraordinar și plenipotențiar al României din data de 1 septembrie 2015, prezentând scrisorile de acreditare în data de 17 septembrie 2015. A fost însărcinat cu afaceri la ambasada României din Irlanda între anii 1997-1999 , secretar de stat pentru integrare euro-atlantică în Ministerul Apărării Naționale între anii  2000-2004, senator al României între anii 2004-2006,  director al Serviciului Român de Informații între anii 2006-2015. În timpul mandatului de ambasador s-au celebrat 140 de ani de relații româno-americane iar Parteneriatul Strategic s-a consolidat. Este autor, coautor și coordonator  al mai multor cărți în domeniul relațiilor internaționale, securității naționale și istoriei, dintre care subliniem   “ Incertitudine- gândire strategică și relații internaționale în secolul XXI”, „ Noul Aliat- regândirea politicii de apărare a României la începutul secolului XXI” , „ Spion pentru eternitate  – Frank Wisner ” , „Cunoaștere strategică în Zona Extinsă a Mării Negre ”.

    Toți acești reprezentanți și-au slujit țara în diferite contexte și conjucturi istorice. Au contribuit la creșterea imaginii țării noastre în Statele Unite ale Americii și la consolidarea relațiilor româno-americane. Nu îi putem clasifica pentru că fiecare a acționat într-o lume plină de incertitudine și în alt timp istoric. Putem semnala că cei mai longevivi  din punct de vedere al mandatului au fost Corneliu Bogdan și Carol ( Citta ) A. Davila, primul 8 ani și 11 luni al doilea 8 ani și 10 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.