Intervio cu Gabriel Zbârcea, Managing Partner TZA & Alexandru Cristea, Tax Partner TZA Tax | Prezența Andersen Global alături de TZA aduce plus-valoare

0
729

Cum arată arhitectura organizațională a Țuca Zbârcea & Asociații Tax?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Echipa este coordonată de doi parteneri și trei directori, care răspund de linii specifice de activitate (fiscalitate internațională și impozite directe, impozite indirecte și prețuri de transfer). În total, nu mai puțin de 15 consultanți fiscali experimentați, specializați în diverse domenii fiscale și industrii își aduc aportul la îndeplinirea mandatelor fiscale specifice sau, în cooperare cu avocații Țuca Zbârcea & Asociații, la realizarea unor proiecte complexe, integrate din punct de vedere juridic și fiscal.

Cum se integrează divizia de fiscalitate a Țuca Zbârcea & Asociații în contextul internațional marcat de schimbări semnificative în privința nevoilor clienților?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Piața serviciilor de asistență juridică și fiscală se va confrunta în viitor cu unele provocări, din cauza contextului internațional și a nevoilor în continuă schimbare ale clienților noștri. Pe partea de fiscalitate, putem enumera direcțiile globale impuse de BEPS, normele și inițiativele de combatere a optimizărilor fiscale, modificările avute în vedere în ceea ce privește sistemul comunitar de TVA, care vor determina societățile să își reconsidere din ce în ce mai mult poziția fiscală din punct de vedere strategic. Pe de altă parte, este necesară o gestionare a conformării fiscale și regulilor privind prețurile de transfer într-un mod fluid și transparent, utilizând fluxuri și tehnologii eficiente.

În acest context, suntem într-o poziție foarte bună pentru a acorda asistență clienților noștri și a gestiona toate provocările menționate anterior, prin faptul că asigurăm un mix bun de specializare, know-how și flexibilitate.

Care sunt serviciile fanion ale diviziei de fiscalitate Țuca Zbârcea & Asociații Tax?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Practica noastră acoperă fiecare aspect al consultanței și conformării fiscale, începând cu planificarea tranzacțiilor, proceduri de analiză de tip due diligence, până la asistența operațională curentă.

Bineînțeles, pentru că divizia de fiscalitate este afiliată firmei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, suntem preferați de clienți pentru serviciile integrate necesare în cazul proiectelor de fuziuni și achiziții, precum și pentru asistența în legătură cu controalele fiscale și soluționarea disputelor, echipele noastre mixte oferind asistență pe parcursul tuturor etapelor procedurale derulate în fața autorităților fiscale și a instanțelor de judecată.

Ce tip de asistență vizează cererile clienților Țuca Zbârcea & Asociații Tax?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Portofoliul nostru include clienți din diverse sectoare, cum ar fi energie, servicii financiare, bunuri de larg consum și retail. Pe partea de consultanță, acoperim toate paleta de nevoi specifice ale unei societăți, de la decizii strategice de business (cum ar fi implementarea unor programe de restructurare sau de optimizare), până la probleme sectoriale și validarea unor tranzacții. De asemenea, prețurile de transfer au devenit un subiect important în ultimii ani, autoritățile fiscale acordându-i o atenție deosebită în special având în vedere oportunitatea colectării unor obligații fiscale semnificative pentru incorecta implementare și/sau justificare a prețurilor de transfer. În acest context, Țuca Zbârcea & Asociații Tax și-a consolidat recent know-how-ul în domeniul prețurilor de transfer, adăugând o linie de servicii dedicată, coordonată de doi consultanți cu experiență vastă în domeniu.

Ce ne puteți spune despre onorariile practicate de consultanții fiscali? Au suferit modificări? Care sunt factorii?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Nu putem divulga onorariile pe care le practicăm, dar putem spune că acestea nu s-au modificat fundamental în ultimii ani, având în vedere că piața consultanței fiscale a atins deja un anumit nivel de maturitate. Dăm dovadă de flexibilitate și adaptăm structurile de onorarii în funcție de necesitățile clientului și tipul de proiect. Astfel, oferim o gamă completă de structuri de onorarii, de la onorarii în funcție de timpul lucrat de consultanții noștri, la onorarii fixe sau maximale per proiect sau abonamente lunare pentru servicii de consultanță fiscală.

Recent ați încheiat un acord de colaborare cu Andersen Global. Ce presupune acordul?

Gabriel ZBÂRCEA, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații

În primul rând, suntem foarte mândri că Andersen Global ne-a selectat ca firmă colaboratoare în România. Din partea noastră, această colaborare a fost o decizie firească, pentru că suntem convinși de calitățile de leadership ale Andersen Global și de puterea asocierii la nivel mondial între firmele membre.

Andersen Global a fost constituită sub forma unei entități internaționale având rolul de a dezvolta un model de servicii profesionale complet și ireproșabil. Andersen Global s-a înființat în anul 2013, dar își are rădăcinile într-o tradiție Andersen mult mai veche. În prezent, organizația se extinde rapid și numără peste 5.000 de profesioniști în peste 166 de locații la nivel mondial.

Care considerați că este marele atu al colaborării cu Andersen Global?

Gabriel ZBÂRCEA, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații

Această colaborare ne oferă acces la know-how și competențe globale, dar și la proiecte transfrontaliere și clienți internaționali. Cred că este un adaos perfect la capacitățile noastre, deoarece împărtășim aceleași valori, inclusiv asigurarea unui nivel ireproșabil al serviciilor prestate, precum și pasiunea pentru calitate și inovație.

În contextul actual și viitor, considerăm că societățile vor fi din ce în ce mai atrase de colaborarea cu consultanți juridici și fiscali independenți, liberi de restricțiile impuse firmelor de audit tradiționale. Prezența Andersen Global pe piața românească răspunde acestei necesități.

Care sunt exigențele marilor investitori atunci când doresc să își plaseze capitalul în România?

Gabriel ZBÂRCEA, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații

Este un subiect foarte complex, așa că, pentru a oferi un răspuns scurt, voi simplifica mult lucrurile. Bineînțeles, un sistem fiscal competitiv, cu rate mici de impozitare și stimulente fiscale este unul dintre factorii luați în considerare, dar nu este suficient. Siguranța, transparența și predictibilitatea fiscală, la fel ca și cea legislativă, contează și ele extrem de mult și, din păcate, România mai are de lucru în aceste privințe.

La un nivel lărgit, există și alți factori care determină realizarea de investiții în România. Aș spune că, pe primele locuri, se situează disponibilitatea forței de muncă calificate și infrastructura existentă. Deși România este cunoscută pentru faptul că are oameni muncitori și specialiști talentați, în prezent trebuie să găsească mecanisme de a-i păstra în țară. Pe de altă parte, îmbunătățirea infrastructurii deficitare trebuie să devină o prioritate a guvernului. În general, cred că ne trebuie un plan de țară pe termen lung, asumat de către guvernanți indiferent de culoarea politică.

Nu în ultimul rând, România a fost promovată recent la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell, după trei ani de monitorizare, ceea ce este un semn excelent dat investitorilor la bursă. Noi emitenți, investitori de mare calibru, ar putea veni acum pe bursă. Fonduri care gestionează sute de miliarde de euro vor putea să investească în Romania în următorii ani.

Aș milita totodată și pentru sprijinirea companiilor românești în extinderea pe piețele străine: avem modelul Poloniei, Cehiei – companii și chiar societăți de stat devenite jucători regionali importanți.

Este România predictibilă și stabilă din punct de vedere fiscal? (Is Romania predictible for tax perspective?)

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Există norme care îl împiedică pe legiuitor să schimbe reglementările fiscale peste noapte, dar crizele politice și mult-discutatele constrângeri ale bugetului de stat au dus, de multe ori, la schimbarea bruscă a legislației fiscale prin ordonanțe de urgență ale guvernului. Anul 2019 nu este o excepție în acest sens, ceea ce i-a determinat pe antreprenori și investitori să fie foarte vocali în a-și exprima nemulțumirea. În ceea ce privește cadrul fiscal, există sectoare specifice afectate de modificările legislative, cum sunt cele introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018.

Cu toate acestea, caracteristicile principale ale cadrului fiscal din România au fost menținute sau chiar îmbunătățite în timp, cum este cazul ratei unice a impozitului pe profit și impozitarea redusă a dividendelor. În viitorul apropriat, sperăm că liderii politici vor înțelege importanța predictibilității reglementărilor fiscale și vor evita introducerea altor modificări pentru a acoperi necesitățile pe termen scurt.

Cât de favorabil este regimul fiscal aferent investițiilor?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

La prima vedere, România are un sistem fiscal competitiv, cu una dintre cele mai mici rate ale impozitului pe profit (16%) din UE, combinat cu un regim derogatoriu pentru micro-întreprinderi. În plus, impozitul standard pe dividende a fost redus la 5%, România beneficiind și de un regim favorabil de deținere a participațiilor la nivel local ce permite tranzitarea eficientă, prin societățile românești, a rezultatelor investiționale, cum ar fi dividendele și câștigurile de capital. În ceea ce privește TVA-ul, în România rata standard este de 19%, sub rata medie din UE și, în același timp, aplicabilitatea cotelor reduse a crescut. Având în vedere situația actuală, în care nu există posibilitatea oferirii unor reduceri fiscale sau facilități suplimentare, consider că îmbunătățirea aspectelor procedurale și simplificarea accesului la facilitățile disponibile în prezent (cum ar fi cercetarea și dezvoltarea), ar constitui cu siguranță un plus din punctul de vedere al investitorilor.

Nivelul actual de taxare al forței de muncă încurajează ecosistemul antreprenorial din România?

Gabriel ZBÂRCEA, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații

Percepția comună este că nivelul de taxare al forței de muncă rămâne relativ mare (impozitul pe venit și contribuțiile sociale reprezintă cumulat aproximativ 40% din costurile totale cu forța de muncă salariată), dar în fapt el nu diferă foarte mult față de costurile medii ale altor țări din regiune, și este chiar redus, atunci când îl comparăm cu cel din alte state membre UE din Europa Occidentală. De asemenea, este demn de menționat că sectorul IT este stimulat prin faptul că specialiștii în domeniu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit. Facilități similare au fost aplicate și în industria construcțiilor, dar metoda de implementare aleasă a suscitat și opinii mai puțin favorabile din sectorul privat.

În viitor, taxarea forței de muncă ar trebui să fie făcută mai atractivă prin implementarea unui sistem de deduceri la nivel personal și/sau plafoane ale contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate.

Cum vedeți viitorul consultanților fiscali în contextul celei de-a patra revoluții industriale – robotizare, automatizare? Pot fi automatizate serviciile de consultanță fiscală?

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Automatizarea a început deja să transforme domenii vaste de activitate, inclusiv consultanța juridică și fiscală, iar această transformare va continua și în viitor. Este dificil să estimăm măsura în care inteligența artificială va simplifica activitățile de consultanță. Vedem deja primii pași în domenii cum ar fi conformarea fiscală sau analizele de tip due diligence.

În viitorul apropiat, va exista o tendință către redistribuirea resurselor de la activități consumatoare de timp, cum sunt obligațiile declarative, spre o implicare mai complexă, generatoare de valoare, în interesul clienților.

Proiecte 2019 

Alexandru CRISTEA, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Colaborarea noastră cu Andersen Global a coincis și cu o extindere a capacităților Țuca Zbârcea & Asociații Tax. Profesioniști experimentați, care au devenit membri ai echipei noastre în 2019, au contribuit la extinderea liniilor de servicii oferite, cum ar fi prețurile de transfer și asistență în privința ajutoarelor de stat pentru industria cinematografică. Astfel de servicii din portofoliul nostru au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.