Intervio cu Doru Trăilă, TAMC: “Experiența miilor de litigii ne permite să obținem succes în situații limită”

0
592

Cum a arătat anul 2019 pentru societatea TAMC?  

În principiu, anul 2019 a fost un an de creștere, atât a echipei cât și a activității, mai ales în sfera consultanței de business. În litigii creșterea a fost constantă, proiectele anterioare ale clienților, încheiate cu succes, recomandându-ne pentru activitate nou generată.

În ce arii de practică ați avut cel mai mare volum de muncă?

Motorul” societății a fost reprezentat de activitatea de “dispute resolution”, activitatea de reprezentare a Clienților în fața instanțelor de judecată fiind, încă de la înființare specificul asocierii. În concret, ca arii de expertiza, majoritatea disputelor sunt în materie civilă și drept societar, cu valențe de insolvență. Nu au lipsit nici litigiile de contencios administrativ și fiscal, finalizate cu soluții pozitive pentru Clienții noștri, notabil fiind succesul obținut în anularea unor creanțe fiscale de aproximativ 47 de milioane de lei, greșit stabilite în sarcina unui Client. Un volum mare de litigii a generat și activitatea privitoare la achizițiile publice. Colegii noștri care coordonează activitatea de “business advisory”, consultanța, au lucrat cu “motoarele turate la maxim” în ciuda unei piețe fluctuante în această perioadă. Climantul economic și social, destul de tensionate și în anul 2019, au diminuat nivelul de încredere al partenerilor de afaceri ceea ce a generat o activitate suplimentară, poate chiar dintr-o prudență sporită, pentru avocații de consultanță. Reversul situației a fost și apariția unui număr mare de litigii noi privitoare la executarea contractelor încheiate și încercarea de a obține remedii în instanță.

Care sunt elementele diferențiatoare ale societății în materie de litigii față de alte companii din piață?

Poate eficiența cu care reușim să tratăm cauzele. Un număr important de cauze se desfășoară în paralel și toți avocații sunt implicați în soluționarea lor. Este de esența activității noastre să menținem un ritm alert, atât în modalitatea de formulare a cererilor în fața instanțelor, a respectării termenelor care curge pentru a diminua cât mai mult durata de soluționare a cauzei.

Totodată, administrarea de probatorii complexe, preponderent expertize tehnice implică un efort suplimentar din partea avocaților noștri.

În ce domenii sunt înregistrate cele mai multe litigii?

Consiliul Superior al Magistraturii ne prezintă anual un raport privitor la starea justiției, și din acesta rezultă că proponderent, în ansamblul litigiilor din România, cele mai mari segmente sunt reprezentate de litigiile iniţiate de privaţi împotriva actelor şi activităţii administraţiei publice. Astfel, 20 – 30% sunt litigii de contencios administrativ și fiscal. De altfel, nemulțumirea mediului privat față de modalitatea în care se desfășoară administrația publică a fost una dintre temele centrale ale anului 2019.

Care este profilul clienților asistați de avocații litiganți de la TAMC în ultimul an?

Și pentru noi, majoritatea activității este generata, pe de o parte, de un nucleu de Clienți, compus din instituții financiare, societăți cu investiții în energie și, pe de altă parte, de afaceri în curs de dezvoltare și consolidare care la un moment dat se găsesc angajate în dispute cu parteneri contractuali sau chiar cu instituțiile menite să le protejeze interesele.

Ce factori influențează complexitatea unui dosar?

Fără a promova o abordare mercantilă, valoarea obiectului litigiului a fost întotdeauna un factor determinant al complexității. Din păcate, chiar instanțele de judecată abordează litigiile în funcție de pretențiile deduse judecății, sau mai bine spus, de întinderea pretențiilor. Nu puține au fost situațiile în care multiple incidente procedurale și aplecarea instanțelor asupra acestora au fost determinate de aspectul că obiectul litigiului era considerabil, iar în oglindă, în alte cauze cu obiect similar, dar întindere mai mică, aceste abordări nu au apărut.

Pe de altă parte, este normal ca aplecarea, inclusiv a instanțelor, să se facă în funcție de impactul economic și social al speței pentru părțile litigante. Evident că atunci când unul dintre actori este Statul, sau un organism de stat, complexitatea sporește prin simpla prismă a impactului economic al soluție ce urmează a fi pronunțate.

Care sunt provocările întâmpinate de un avocat litigant?

Prin comparație cu un avocat de consultanță, una din provocările principale este reversul gradului de încărcare al instanțelor. Astfel, deși în existente în legislația procesual civilă de câțiva ani, dispozițiile referitoare la derularea cauzelor la ore fixate, nu sunt încă aplicabile. Astfel, o bună parte din activitatea unui avocat litigant constă în a aștepta strigarea cauzei în care asigură reprezentare. Bineînțeles, orice moment de acest tip poate fi fructificat și valorificat prin intermediul mijloacelor electronice care ne permit să ne angajăm în activități de birou, la distanță. Totuși, rutina acestor așteptări, de multe ori pe holurile instanțelor, spațiile de desfășurare a ședințelor fiind neîndestulătoare, nu înnobilează actul de justiție. În rest, același provocări clasice se mențin. Practica unitara, sau mai bine zis, lipsa acesteia este o provocare mai mult a justițiabilului și a instanțelor de judecată, pentru avocatul litigant, existența unui “spațiu de manevră” în interpretarea fondului fiind un plus care contrabalansează constrângerile formelor procesuale.

Care sunt principalele exigențe atunci când recrutați un avocat specializat în litigii?

În ceea ce ne privește, standardele sunt printre cele mai înalte. O buna parte din colaboratorii noștri sunt teoreticieni în adevăratul sens al cuvântului, doctori în drept, doctoranzi și membri ai corpului profesoral al Universității din București, ar acesta constituie un criteriu de departajare inclusiv la angajare. Ca atare, experiența practica a unor mii de litigii, cuplată cu o solidă bază teoretică ne-a permis să obținem soluții pozitive, în situații cu șanse reduse, inclusiv din pricina complexității cauzei. Așadar, la standarde și așteptări ridicate, răspundem în consecință, criteriul performanței fiind avocaților noștri, pe lângă angajamentul față de profesia de avocat, singura metodă de satisfacere a cerințelor Clientului.

Cum îmbinați tehnologia cu avocatura?

Dezvoltarea noastră tehnologică a metodelor a fost adaptată de-a lungul timpului să vină în sprijinul Clienților. O preocupare cu privire la tehnologie a fost observată la nivelul organelor de conducere a profesiei, dar nu credem că vor avea un impact major, capacitatea de analiză a minții umane, fiind greu de replicat.

În ceea ce ne privește, reglementările stricte în materia protecției datelor cu caracter personal, ne-a determinat să luăm măsuri suplimentare de protecție a informațiilor clienților noștri.
Totodată, suntem printre societățile de avocați care utilizam softuri personalizate de urmărire a dosarelor de instanță, numărul mare de litigii în care suntem implicați solicitând și o adaptare tehnologică. În rest, încă de la constituire, am folosit platforme de “cloud”, având o redundanță de 2000% în protecția documentelor lucrate. Cu alte cuvinte, toate bazele de date sunt sincronizate între mai mult de 20 de stații de lucru diferite la care se adaugă platforme mobile de lucru. Astfel, suntem printre avocații “tech savy”. Pentru a pierde informațiile noastre ar fi necesara distrugerea concomitentă a tuturor echipamentelor și a serverelor din cloud, ceea ce, practic, în afara unui scenariu apocaliptic, nu este posibil.

Ce își propune TAMC pentru anul 2020?

Pentru anul următor, ne propunem continuarea creșterii activității de consultanță, pe baza dezvoltării economice preconizate, speranța fiind că investitorii externi, cât și antreprenorii locali, își vor redobândi încrederea în siguranța climatului economic al țării noastre. Totodată, o serie de parteneriate la nivel internațional sunt avute în vedere pentru anul 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.