#Intervio cu col. prof. univ. dr. Florin Eduard GROSARU, Directorul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Centru NATO de Educație și Instruire

2
5697

În ultimii ani Centrul NATO pe care îl conduceți a fost tot mai vizibil în spațiul public prin numeroase activități în domeniul educației și a cercetării în zona de apărare. Ne puteți spune mai multe despre Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare?

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare  cu acronimul său DRESMARA, este parte integrantă a Universității Naționale de Apărare „Carol I”. DRESMARA menține și crește constant standardele ridicate impuse de experiența bogată a învățământului universitar militar românesc și internațional. Programele educaționale universitare din oferta DRESMARA sunt, în fapt, ofertele educaționale asumate de România în cadrul NATO, ca aliat.

Mai mult, recunoașterea pe care a căpătat-o DRESMARA în cadrul Alianței înseamnă în fapt recunoașterea și aprecierea expertizei specialiștilor români pentru perfecționarea pregătirii personalului militar și civil din structurile de conducere în domeniile managementului resurselor de apărare și managementului resurselor informaționale.

În acest sens, cursurile desfășurate în cadrul DRESMARA, asigură pregătirea personalului militar și civil implicat în adoptarea și implementarea deciziilor din procesul de alocare a resurselor și a managementului informațiilor, elemente prioritare ale directivelor trasate la nivelul politic al Alianței Nord Atlantice.

De când există această instituție la Brașov, în inima României?

DRESMARA există din 25 septembrie 2000, ca rezultat al căutărilor autorităților române politico-militare din perioada anilor ‘94-‘96, în direcția identificării și implementării unui sistem de planificare bugetară, care au avut ca rezultat alegerea sistemului de planificare și evaluare bugetară de inspirație americană. Cu aceasta ocazie a apărut necesitatea instruirii personalului care urma să lucreze și să decidă în domeniu, instruire în cadrul unei instituții specializate.

Toate acestea coroborate cu Parteneriatul strategic Romania – Statele Unite ale Americii au generat această instituție sub forma actualei DRESMARA, la început purtând denumirea de Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare, o instituție mică cu oameni muncitori și dedicați muncii lor.

A fost o investiție strategică a României în procesul de implementare a cerințelor NATO pentru realizarea standardizării educaționale proprii la nivelul statelor membre.

Pentru Romania înființarea acestui Centru NATO a pornit de la identificarea unei nevoi naționale și în timp a ajuns să fie și un pilon important în cadrul NATO, fiind una dintre instituțiile cele mai recunoscute peste hotare, în comunitatea euro-atlantică. Care este rețeta succesului?

Nu există o rețetă a succesului. Există rezultate și performanță după multă muncă în echipă, devotament și stimularea apetitului pentru dezvoltare personală și manifestarea creativității în cadrul organizației.

DRESMARA este o instituție de învățământ recunoscută la nivelul NATO datorită seriozității, implicării active și cu responsabilitate, precum și a profesionalismului de care am dat dovadă în întreaga noastră activitate.

Pe lângă acreditarea națională a Universității Naționale de Apărare „Carol I” din care facem parte, la nivelul „Grad de încredere ridicat”, DRESMARA este acreditată din punct de vedere al calității în învățământ de către Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO la cel mai înalt nivel – „Unconditional Accreditation”, încă din anul 2015. Menționez că DRESMARA este unul dintre cele 32 de Centre de Educație și Instruire la nivel mondial din cadrul Parteneriatului NATO (NATO Partnership Training and Education Center).

Cursurile pe care le desfășurăm sunt certificate la cel mai înalt nivel, „NATO Approved”, care există în sistemul NATO de apreciere a cursurilor. Această recunoaștere se traduce prin faptul că NATO certifică necesitatea pregătirii în domeniile cursurilor, că obiectivele și conținutul științific al cursurilor răspund cerințelor misiunilor generale și specifice NATO, că îndeplinim toate cerințele calitative cuprinse în „NATO Directive Bi-SC D 75-7 – Education and Individual Training” privind procesul de asigurare a calității învățământului în NATO, și asigură includerea cursurilor în oferta educațională a instituțiilor de educație și instruire NATO.

Ca urmare a acestor recunoașteri instituționale formale, adaug solicitările NATO cu privire la organizarea la DRESMARA a unor activități ale Alianței, cum ar fi cele din cadrul Programului de Consolidare a Învățământului pentru Apărare (The Defence Education Enhancement Programme (DEEP), cel mai recent fiind implicarea în organizarea și desfășurarea unor workshop-uri de pregătire a personalului didactic afgan din cadrul Universității Naționale de Apărare din Kabul, Afganistan, dar și solicitările care au vizat expertiza personalului DRESMARA, care a participat la diferite acțiuni specifice de conferențiere, de identificare a unor soluții adecvate, de schimb de bune practici, idei, expertiză ș.a.

Față de toate acestea mă văd obligat să specific faptul că, în cadrul programelor educaționale participă permanent un mare număr de invitați din afara DRESMARA, aceștia fiind cadre didactice asociate, experți și personalități din diferite domenii asociate, conexe, ori complementare managementului resurselor și managementului resurselor informaționale etc. Un exemplu pur statistic este faptul că în anul universitar 2017-2018 am avut în fața cursanților peste 55 de „guest speakers” din care aproape 20 străini din diferite eșaloane NATO, universități ori instituții cu activitate în domeniu precum: Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT – Allied Command Transformation, Norfolk), Elementul de Sprijin pentru Europa al Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT SEE – SHAPE, Mons), Comandamentul Aliat pentru Operații (ACO, Mons), Facultatea de leadership din cadrul Universității de Apărare din Cehia, RAND Corporation, Institutul de Management al Resurselor de Apărare din cadrul Școlii Navale de Studii Postuniversitare din Monterey, Colegiul Forțelor Întrunite și Colegiul pentru informații și mediu cibernetic din cadrul Universității Naționale de Apărare din Washington, Geopolitical Future, COMODO Canada, Statul Major al Forțelor Terestre al Armatei Franceze.

Așadar nu pot să nu adaug aprecierea informală primită invariabil la finalul fiecărui program educațional de la absolvenții noștri triști că ne părăsesc, însă entuziasmați și care aclamă: … „Este ALTCEVA!”

In cei 18 ani de existența câți cursanți au fost pregătiți si din ce țări?

Ne mândrim cu peste 2200 de absolvenți, dintre care în jur de 300 sunt absolvenți internaționali, din peste 30 de țări, membre și partenere NATO.

Trebuie să menționez că toate activitățile didactice ale DRESMARA se desfășoară în limba engleză, iar participanții la cursurile noastre sunt români, din națiunile aliate, precum și din statele partenere NATO. Cursurile noastre se adresează în principal liderilor de pe nivelurile decizionale cele mai înalte, pe de o parte, precum și specialiștilor situați pe nivelurile de implementare. Din experiența anilor anteriori, majoritatea participanților cu grad de colonel proveniți din țările partenere NATO, au fost avansați, la întoarcerea în țară, pe poziții superioare în conducerile armatelor naționale, dar și în grad.

Statisticile sunt în creștere ca urmare a dezvoltării ofertei educaționale. Spre exemplu, în 2017 am stabilit o colaborare cu Centrul pentru Integritate în domeniul Apărării din Norvegia care a avut ca rezultat palpabil desfășurarea cursului cu tema: „Etică și integritate în managementul resurselor umane”, în România, la DRESMARA, un curs care se desfășura până anul trecut în Norvegia.

Astfel că, pe lângă cele 6 cursuri postuniversitare rezidențiale, cursul on-line desfășurat în parteneriat cu Școala NATO Oberammergau și programul de studii masterale, avem un nou curs pe o temă de mare interes în cadrul Alianței Nord Atlantice.

Ați vorbit foarte mult despre cursurile de specializare și perfecționare și despre programul de studii masterale. Pe lângă acestea desfășurați activități de amploare, organizând conferințe științifice la un nivel foarte înalt și promovând cercetarea științifică prin editarea unei reviste de specialitate. Ne puteți oferi mai multe detalii despre acestea?

Sigur că da. De fapt ne mândrim cu aceste realizări. În primul rând vreau să subliniez că recentele ediții ale conferinței internaționale științifice (CoDRM), „Managementul Resurselor de Apărare în secolul XXI” organizată în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România, Secția de științe militare, Facultatea de Leadership Militar din cadrul Universității de Război din Varșovia/Polonia și Facultatea de Securitate Națională din cadrul Universității de Apărare din Brno/Republica Cehă, au atins un nivel foarte înalt prin prezența unor voci de renume în domeniul managementului resurselor de apărare, a cooperării trans-atlantice, a problematicilor de afaceri militare actuale și chiar a evoluțiilor geopolitice.

La ediția de anul trecut au participat personalități din domeniul educației și cercetării științifice atât din străinătate – din SUA (Geopolitical Futures, RAND Corporation, Institutul de Management al Resurselor de Apărare din cadrul Școlii Navale de Studii Postuniversitare/Monterey), Polonia (Universitatea de Război), Grecia (Universitatea Piraeus), Turcia (Universitățile Marmara și Yildiz), Cehia (Universitatea de Apărare), Republica Moldova (Ministerul Apărării), Pakistan (Ministerul Apărării), cât și din România – din instituții de învățământ (Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, SNSPA, Universitățile „Titu Maiorescu”/București, „Transilvania”/Brașov, „Alexandru Ioan Cuza” și „Grigore T. Popa”/Iași, „Lucian Blaga”/Sibiu) precum și din alte instituții/asociații (Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România, Asociația „Political Research Group”, „Global Agora” etc.)

Sub motto-ul „Using Today’s Ideas to shape Tomorrow’s Future!”, evenimentul a adus la masa dezbaterilor idei pertinente în domeniul managementului resurselor de apărare și noi oportunități de inițiere sau dezvoltare a unor proiecte de cercetare, conferința constituind, totodată, un bun prilej și un mediu excelent pentru a schimba opinii și consolida parteneriate de viitor.

De asemenea, „The Journal of Defense Resources Management Studies” este revista de specialitate pe care o edităm bianual, foarte bine cotată, fiind indexată în 11 baze de date internaționale.

Modernizarea Armatei României, precum și transformările permanente de la nivelul conceptual generate de modificarea mediului de securitate actual, reprezintă fundamentul demersurilor educaționale și de cercetare științifică.

Într-o lume în care capacitatea de transformare este dependentă de un proces de învățare continuu, ne-am stabilit ca sarcină principală asigurarea elementelor prioritare ale dezvoltării oricărei organizații moderne prin programe coerente și eficiente de formare de profesioniști militari, dar și civili, cu mentalități moderne, capabili să îndeplinească eficient și eficace responsabilitățile unor decizii corecte dictate de nevoi reieșite din mediul de securitate al secolului XXI. Ne-am asumat toate acestea ca fiind misiunea noastră prioritară, cu gândul permanent la a ne menține și a ne dezvolta în rândul elitelor învățământului, sistem și proces care va genera elite.

Tot ceea ce facem la DRESMARA, facem în spiritul EXCELENȚEI. Acesta este firul roșu și încercăm să ne depășim limitele. Așa reușim să creștem, să ne dezvoltăm, și observăm cu mândrie că atât la nivel internațional, cât și național suntem recunoscuți și  apreciați.

Facem cinste țării noastre, Armatei României, și ne mândrim cu asta!

 

 

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.