Cum se raportează societatea de avocatură Wolf Theiss la inovație?

Cu titlu general, ritmul accentuat al evoluțiilor tehnologice din ultimul deceniu a impus atât adaptarea continuă a tuturor jucătorilor de pe piață, inclusiv a firmelor de avocatură internaționale, la noile realități ale pieței, cât și integrarea evoluțiilor tehnologice în activitatea lor de zi cu zi. În ceea ce ne privește, am considerat mereu că suntem datori nouă și clienților noștri să fim mereu cu un pas înainte, să inovăm noi înșine, simpla racordare la schimbări nemaifiind suficientă.

Astfel, pentru Wolf Theiss această adaptare s-a transpus, pe de o parte, în promovarea unei culturi a inovării pe plan intern prin stimularea ideilor și schimbărilor de la mic la mare, sub toate aspectele, și pe de altă parte în regândirea relației cu clientul, noi încercând să anticipăm în permanență nevoile acestuia și, anticipând, în permanență, nevoile sale, și identificând cele mai potrivite mijloace pentru a le îndeplini. De altfel, eforturile firmei noastre au fost recunoscute, în anul 2016, prin clasarea în Top 10 cele mai inovative firme de avocatură din Europa continentală de către FT Innovative Lawyers Report.

Care considerați că sunt principalele schimbări pe care le aduce a patra revoluție industrială în domeniul avocaturii?

Principala schimbare, întrevăzută de câteva decenii, dar a cărei prezență devine tot mai pregnantă și mai răspândită, este automatizarea inteligentă (și, implicit, eficientizarea) a proceselor de redactare și elaborare a documentelor juridice și, într-o mai mică măsură, a celor de analiză juridică. Astfel, există deja o serie de programe software care, folosind inteligența artificială, au capacitatea de a învăța și a se perfecționa constant, îndeosebi pentru activitatea care implică o repetiție, respectiv un grad de rutină.

Cu toate acestea, orice evoluție tehnologică (împreună cu ramificațiile biotehnologice, medicale, etc.) este obligatoriu însoțită de un cadru specific de reglementare, ceea ce va presupune dezvoltarea unor noi domenii juridice. Mai mult, ritmul alert în care anticipăm dezvoltarea acestor domenii va fi o provocare pentru sectorul juridic.

Schimbarea cu cel mai ridicat potențial disruptiv asupra acestui sector este, în opinia noastră, adoptarea viitoarelor aplicații Blockchain, care pun la dispoziție instrumentele și infrastructura necesară elaborării contractelor inteligente – așa numitele „smart contracts„, și verificării documentelor juridice în sistemul Blockchain, prefigurându-se inclusiv apariția unor documente publice (ex. cărți funciare, documente de identificare ale persoanelor fizice și juridice).

Cum vedeți viitorul profesiei de avocat în contextul dezvoltării inteligenței artificiale?

Nici un jucător de pe piață nu își permite să aștepte pasiv schimbările prefigurate în domeniul avocaturii, astfel că fiecare caută să facă primii pași încă de pe acum. Abordarea noastră va fi în sensul restructurării și gândirii serviciilor oferite, în condițiile în care acestea vor fi, cel puțin prin prisma automatizării, parțial uniformizate la nivelul firmelor de avocatură. Clienții se vor reorienta, așadar, către acei avocați care reușesc să aducă plusvaloare prin originalitate, inventivitate, flexibilitate și cunoașterea piețelor locale, atribute dificil de replicat cu ajutorul tehnologiei.

Recent ați consolidat echipa de protecție a datelor. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu protecția datelor în contextul GDPR?

Importanța protecției datelor cu caracter personal a crescut exponențial în contextul aplicării Regulamentului general privind protecția datelor. Chiar dacă acesta nu revoluționează neapărat domeniul, din perspectiva drepturilor persoanelor fizice, fiind mai degrabă o evoluție, nu o revoluție în acest sens, obligațiile operatorilor de date și a personalelor împuternicite ale acestora, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea lor au determinat majoritatea companiilor de pe piață să acorde o atenție sporită domeniului. Pe de altă parte, trebuie menționat că procesul de conformare cu prevederile GDPR nu este unul facil și nicidecum limitat la asigurarea conformării în momentul zero, respectiv la sfârșitul lunii mai a acestui an, el necesitând o reactualizare constantă. În acest sens, merită să amintim că sunt anumite obligații ce revin operatorilor de date, chiar si persoanelor împuternicite ale acestora, de a actualiza permanent fie documentația realizată, cum ar fi registrul de evidență al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, fie de a testa frecvent și pe baza unei matrice de riscuri, măsurile tehnice și organizatorice implementate pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal. Acest domeniu este unul activ, în permanentă schimbare, adaptabil astfel la progresul tehnologic. Ceea ce poate reprezenta astăzi „state of art” din punct de vedere al măsurilor de securitate implementate pentru prevenirea incidentelor asupra protecției datelor, poate deveni depășit în doar câteva luni sau poate chiar mai puțin.

De aceea, în Wolf Theiss ne preocupă să dezvoltăm în mod continuu echipa pe care am creat-o în aceasta perioadă atât din punct de vedere al experienței avocaților noștri în legislația și procesele operaționale de business în industriile principale atinse de acest nou Regulament, cum ar fi industria serviciilor financiar-bancare, retail, servicii medicale, etc., cât și din perspectiva impactului prevederilor GDPR asupra operațiunilor acestora și a relației lor cu consumatorul final.

Care sunt principalele schimbări în piața avocaturii rezultate din apariția GDPR?

Urmând principiul de bază al pieței libere, și anume că oferta crește pentru a răspunde cererii, am observat apariția tot mai multor societăți de avocatură sau chiar de consultanță care oferă servicii privind conformarea cu prevederile GDPR. Mai mult, în piață apar tot mai frecvent consultanți IT care oferă aceste servicii și care, din perspectiva unor clienți, „concurează” cu societățile de avocatură. În ceea ce ne privește, considerăm că, în cadrul exercițiului de asigurare a conformării cu prevederile GDPR, componenta juridică și cea tehnologică au roluri distincte, nefiind substituibile.

Nu în ultimul rând, atenția acordată de autorități acestui domeniu se răsfrânge și asupra altor ramuri de drept – cu titlu de exemplu, autoritatea de concurență din Germania a deschis o investigație împotriva Facebook pentru un potențial abuz de poziție dominantă manifestat prin condiționarea accesului la rețeaua sa de posibilitatea colectării de date generate prin utilizarea unor site-uri terțe și conexarea acestor date la profilul utilizatorului, datele respective fiind folosite în comercializarea serviciilor de publicitate. Astfel, datele personale au ajuns să fie considerate materii prime pentru a opera pe anumite piețe, antrenând o serie de consecințe juridice.

Este, astfel, de remarcat ceea ce am susținut întotdeauna cu privire la practica protecției datelor, si anume caracterul său multidisciplinar și calitatea experienței avocaților de protecția datelor de a fi expuși si la alte discipline de drept, cum ar fi dreptul muncii, dreptul fiscal, dreptul civil, contencios administrativ și, nu în ultimul rând, la domeniul litigiilor civile sau de altă natură.


Maria Maxim este Partener Wolf Theiss şi coordonator al practicii TMT (tehnologie, media, telecom) și Protecția Datelor cu Caracter Personal, în cadrul biroului din România.

De-a lungul carierei sale juridice de aproape 20 de ani, Maria a implementat pentru companii majore numeroase programe de compliance și protecția datelor cu caracter personal (EU GDPR) și a susținut o serie de training-uri externe în domeniile sale de expertiză.

Maria are în special o vastă cunoaștere a industriei de telecomunicații. Înainte de a se alătura Wolf Theiss, a avut o colaborare de peste 18 ani cu o companie majoră de telecom din România, unde a coordonat de-a lungul timpului ariile de litigii, protecția datelor cu caracter personal, compliance și prevenirea spălarii banilor. Experiența sa impresionantă include și funcția de senior manager, FIDS în cadrul unei firme din „Big Four”, din România.

Maria deține o diplomă a Facultății de Drept a Universității din București și un masterat în drept comercial de la Universitatea Titu Maiorescu din București. A absolvit un program de EMBA la Școala de Management Maastricht, fiind în prezent doctorand în drept civil în cadrul Universității din București – Facultatea de Drept.

Este membră a Baroului București.

Adrian Şter este Avocat Partener şi coordonator al Departamentului de Concurență și Ajutor de stat în cadrul biroului Wolf Theiss din România. Experienţa sa de peste 10 ani în dreptul concurenţei include consultanţă juridică acordată unor clienţi importanţi din domenii precum telecomunicaţii, aparatură electrocasnică, comerţul cu amănuntul, media, publicitate, energie, bunuri de consum cu mişcare rapidă (FMCG) şi produse farmaceutice. Adrian a acordat consultanţă pe probleme diverse, incluzând asistarea clienţilor în cadrul unor investigaţii privind cazurile de practici anticoncurenţiale, autorizarea concentrărilor economice sau depunerea de cereri de clemenţă, furnizând de asemenea cursuri de formare privind asigurarea conformităţii şi efectuarea de audituri din perspectiva dreptului concurenţei.

Înainte de a se alătura echipei Wolf Theiss, Adrian a fost Asociat Coordonator în cadrul Departamentului de Concurenţă, Proprietate Intelectuală şi Protecţia Consumatorului al unei cunoscute case locale de avocatură.

Adrian deţine o diplomă de licenţă acordată de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş – Bolyai, o diplomă de licenţă acordată de Nottingham University Law School, precum şi o diplomă de master în drept european acordată de University College London Law School.

Este membru al Baroului Bucureşti şi al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.

Interviu apărut pe site-ul The Times Legal Innovation

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.