Metrorex este fără îndoială numele pe care 600.000 de bucureșteni îl văd zilnic în drum spre facultate sau slujbă. Care sunt valorile din spatele uneia dintre companiile-cheie din București?

Metroul a intrat demult în conştiinţa bucureştenilor. Pentru foarte mulţi dintre noi, absenţa metroului ar fi de neimaginat. Sunt aproape 37 de ani de când trenurile de metrou gonesc cu viteză pe sub bulevardele Bucureştiului, răspunzând cerinţelor tot mai mari ale unui transport public modern. Metroul este o istorie de succes scrisă şi înfăptuită de români. Metrorex a fost şi va rămâne partenerul serios ce va defini transportul public prin rapiditate, confort, siguranţă şi un efort susţinut în a se adapta provocărilor viitorului.

Cât de importantă considerați că este comunicarea între călători și transportatorul subteran în termeni de calitate a serviciilor?

Esenţială. Ea determină păstrarea unei bune reputaţii a companiei, conducând spre încrederea deplină şi spre satisfacţia călătorilor în ceea ce priveşte serviciul de transport prestat. Informarea corectă şi promptă a publicului larg despre derularea proiectelor cu finanţare externă, spre exemplu, va conduce la creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la atractivitatea transportului cu metroul. Căutăm în mod constant oportunităţi de dialog, pentru a putea afla ce-şi doresc clienţii noştri şi pentru a ne îmbunătăţi, astfel, performanţa. Şi nu dialogăm numai cu clienţii noştri.

Grupurile cel mai puternic influenţate de activităţile noastre şi care reprezintă la rândul lor factori de influenţă asupra Metrorex sunt clienţii, dar şi partenerii, angajaţii, ONG-urile, comunitatea locală, media. Cu toţi aceştia dialogăm permanent printr-o multitudine de instrumente şi canale de comunicare, obţinem feedback, analizăm, iar rezultatul aşteptat este îmbunătăţirea proceselor interne, cu efect direct în calitatea serviciilor oferite publicului călător. Mesajul public instituţional generat de modernitatea metroului şi impactul său pozitiv în viaţa publică a capitalei va guverna întregul proces de comunicare în formă continuă şi integrată unitar tuturor documentelor şi acţiunilor Metrorex.

Foto: Metroul Tânăr
Foto: Metroul Tânăr

„Muzică Clasică la Metrou” este evenimentul care a adus activitatea metroului bucureștean în atenția presei externe prin promovarea culturii în spațiul public. Care a fost punctul de plecare pentru această inițiativă inedită?

Un ONG, Arta nu Muşcă, în urmă cu patru ani, mi-a propus un eveniment – mai restrâns – mici concerte de muzică clasică interpretate de studenţi în câteva staţii de metrou. Trebuie să vă mărturisesc aici că iubesc muzica clasică şi am încurajat şi susţinut acţiunea. Succesul a fost atât de mare încât am organizat evenimentul Muzică Clasică la Metrou încă trei ani la rând, îmbogăţindu-l, îmbunătăţindu-l substanţial, astfel încât anul acesta am ajuns la performanţa celor patruzeci de concerte care au încântat realmente publicul.

Muzica celor mai mari compozitori ai lumii, din toate timpurile, a răsunat în metrou. Am realizat ceea ce mi-am propus, să ofer momente de relaxare călătorilor noştri, după o zi de muncă şi de ce nu, celor ce nu au timp să frecventeze o sală de concert, să le deschidem apetitul pentru acest gen de muzică, ce beneficiază de un atribut esenţial, universalitatea. Acest atribut o face magică, încântătoare, accesibilă, vie! Nu în ultimul rând, am demonstrat că spaţiul dinamic al metroului poate pune în evidenţă rafinamentul şi eleganţa muzicii clasice. Cu alte cuvinte, artă se poate face şi în spaţii neconvenţionale, iar metroul este unul dintre acestea.

Este Metrorex, prin aceste inițiative, un adevărat pion în ceea ce ce privește cultura urbană?

Metrorex este mai mult decât un pion. Transportăm zilnic circa şase sute de mii de călători, o treime din populaţia capitalei. Este un oraş sub marele oraş. Tot ce se întâmplă aici dobândeşte această dimensiune. Diversitatea umană a generat, firesc, o multitudine de proiecte; cele ce au promovat cultura urbană sunt câteva sute. Dacă ar fi să aleg doar câteva, m-aş opri la cele care au încurajat obiceiul lecturii în metrou, au fost nouă sesiuni de Lecturi Urbane, prin care au fost dăruite zece mii de cărti în trenurile de metrou; a mai fost Maratonul de Lectură, O carte mărţişor…

În spaţiile metroului arta urbană este la ea acasă prin expoziţii de pictură şi fotografie, concursuri de artă vizuală pentru promovarea unor concepte precum ecologia mediului urban, evidenţiind metroul ca simbol al acestuia, metroul fiind un mijloc de transport nepoluant, ecologic. Astfel, valorizat prin acţiuni inedite, metroul este un loc viu, o scenă deschisă pentru exprimarea emoţiilor urbane.

Ziua de 9 mai este sărbătorită de metroul bucureștean prin redenumirea stațiilor și organizarea de evenimente tematice pentru fiecare stat membru al UE. Este aceasă manifestare o inițiativă a Metrorex de demonstrare a spiritului european?

Desigur! Şi anul trecut, dar şi anul acesta Ziua Europei a fost sărbătorită în spaţiul metroului în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti, ambasadele şi institutele culturale din ţări membre ale Uniunii Europene. Un tren de metrou a dus simbolurile europene prin “orasul de sub oraş” şi timp de două zile, staţiile de metrou au purtat numele statelor membre ale Uniunii Europene, iar călătorii au fost întâmpinaţi cu momente artistice de muzică şi dans, proiecţii de videoclipuri şi expoziţii. A fost o călătorie prin Europa cu metroul! Una în care am dansat greceşte, am experimentat sauna, am aflat lucruri interesante despre tradiţia şi cultura ţărilor Europei!

Ziua Europei a fost momentul ideal să ne amintim de tot ceea ce ne leagă pe noi, locuitorii acestui frumos continent, încărcat de istorie. Europa înseamnă astăzi unitate în diversitate şi mai ales, ceea ce noi toţi ne dorim cel mai mult, pace!  Este de altfel scopul pentru care Uniunea Europeană a fost creată. Evenimentul şi-a demonstrat, din nou, capacitatea de a bucura, de a însenina sufletele oamenilor, oferind valenţe sporite conceptului ”împreună”.

Foto: Metroul Tânăr
Foto: Metroul Tânăr

Cât de important este în opinia dumneavoastră conceptul de responsabilitate şi sustenabilitate socială şi cum îl materializează Metrorex? Cum circula persoanele cu nevoi speciale în metrou ?

Suntem europeni şi avem valori comune! Organismul european şi-a  stabilit  Strategia pentru persoanele cu handicap pe perioada  2010 – 2020 (având la bază “Convenţia Naţiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi”) care îşi propune “crearea conditiilor de accesibilitate la mediul fizic, social, economic şi cultural, la sănătate, educaţie, informare şi comunicare, pentru persoanele cu dizabilităţi – pentru ca acestea să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”.

Având în vedere că accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile comunitare este una din preocupările permanente ale Comisiei Europene, ca şi o condiţie benefică a progresului economic şi social de durată, era absolut firesc ca şi compania Metrorex să subscrie şi să dezvolte acest concept. Accesibilizarea staţiilor de metrou pentru persoanele cu dizabilităţi este asumată de Metrorex ca parte a strategiei sale de funcţionare şi dezvoltare. Este monitorizată permanent şi se iau în calcul dezvoltări viitoare.

Lucrările de acesibilizare s-au realizat conform soluţiilor tehnice posibile – raportate la arhitectura şi structura staţiilor de metrou proiectate şi realizate înainte de anul 1989 – iar pentru cele date în funcţiune începând cu anul 2008, accesibilizarea a fost prevăzută  încă din faza de proiectare.

Pe scurt, datele tehnice ale acestei acţiuni sunt următoarele: din numărul total de 51 de staţii în funcţiune 42 de staţii sunt adaptate pentru persoanele cu nevoi speciale (s-au montat 93 de lifturi interioare şi exterioare în 42 de staţii şi 138 de escalatoare în 41 de staţii). Valoarea totală a investiţiei este de circa 220 milioane de lei. Se are de asemenea în vedere accesibilizarea staţiei Eroilor prin viitoarea staţie Eroilor 2, aferentă noii Magistrale 5 de metrou.

Toate staţiile de metrou accesibilizate au pictograme specifice – pentru a fi mai uşor identificate şi, atunci când situaţia o impune există personal instruit care poate ajuta persoanele cu dizabilităţi pentru a avea acces mai uşor la peron. La momentul actual, trenurile de metrou din generaţia nouă sunt prevăzute cu pictograme afişate pe uşile de la capetele trenului, pictograme simbolizând accesul persoanelor care utilizează căruciorul mobil. De asemenea, în interiorul trenului – la capetele acestuia – sunt prevăzute două locuri speciale rezervate pentru persoanele care utilizează căruciorul mobil, precum şi bare de susţinere.

În capetele fiecărui vagon există locuri rezervate şi marcate prin pictograme specifice pentru persoanele în vârstă şi pentru  mama şi copilul. Se elaborează şi se distribuie la punctele de informare – în permanenţă – materiale informaţionale şi de promovare privind accesibilizarea staţiilor de metrou (pliante conţinând harta metroului cu pictograme specifice).

Anunţul referitor la atenţionarea privind închiderea uşilor este audio ( pentru a putea fi auzit şi de nevăzători) şi vizual (pentru a putea fi văzut şi de persoane cu afecţiuni de auz – printr-o lampă cu lumină roşie intermitentă, montată în zona fiecărei uşi şi vizibilă atât din interiorul cât şi din exteriorul trenului. Semnalul de alarmă cu interfon este amplasat la o înălţime corespunzătoare şi accesibilă şi persoanelor care utilizează căruciorul mobil. Hărţile de metrou afişate în staţii au indicaţii cu staţiile accesibilizate, prin pictograme specifice. Informaţiile sunt disponibile pe website-ul Metrorex precum şi pe toate pliantele ce conţin harta Metrorex.

Trebuie precizat că Metrorex încheie convenţii cu autorităţile locale pentru a facilita transportul gratuit cu metroul pentru persoanele cu dizabilităţi, iar în cazul persoanelor cu dizabilităţi de gradul I gratuitatea este oferită şi însoţitorilor; distribuirea acestor cartele gratuite pentru persoanele cu dizabilităţi precum şi pentru însoţitorii acestora se face prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Toate aceste gratuităţi au fost si sunt în continuare create  pentru a creşte calitatea vieţii beneficiarilor, pentru a asigura prezenţa lor activă în societate şi pentru a le facilita  integrarea socială, educaţională şi profesională. Începând din  2008 şi până acum, Metrorex a redat libertatea de mişcare a peste de 30.000 de persoane cu dizabilităţi din România.

Personal sunt convinsă că este absolut necesar, ca și companie de transport – să transmiți mesaje puternice de solidaritate cu această importantă categorie socială – persoanele cu dizabilităţi. Mesaje optimiste, pozitive, mesaje ce deschid inimile şi minţile. Iar atunci când prin programele realizate obţii şi rezultate – precum cele prezentate mai sus – demonstrezi responsabilitate socială, respectiv implicare în promovarea unor concepte precum libera circulaţie a tuturor persoanelor, egalitatea de şanse, aprecierea şi implicarea în viaţa publică.

Am lucrat intens şi pe componenta comunicare a proiectului nostru legat de Accesibilizarea staţiilor de metrou pentru persoanele cu dizabilităţi  şi în urma monitorizării impactului asupra publicului călător, am constatat satisfacţia clienţilor faţă de programele companiei, o mai bună înţelegere a necesităţii acţiunilor de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi (fie că aceştia sunt consumatori de bunuri şi servicii, inclusiv servicii publice, fie că sunt angajaţi şi contribuabili) precum şi nevoia de a continua cu noi programe, în special în zona informaţională şi de comunicare, conştienţi fiind că suntem responsabili de creşterea gradului de mobilitate şi acces pentru persoanele cu dizabilităţi în spaţiile metroului bucureştean.

Suntem convinşi că accesibilizarea staţiilor de metrou din Bucureşti va contribui la implicarea persoanelor cu dizabilităţi în toate aspectele vieţii publice. Cu mult mai multă uşurinţă vor putea merge la şcoala, la teatru sau la birou, îşi vor putea valorifica abilităţile, se vor bucura de aprecierea celor din jur şi vor fi utile societăţii, aşa cum merită.

Foto: Metroul Tânăr
Foto: Metroul Tânăr

Recent am fost martorii la participarea angajaților transportatorului subteran la o producție televizată destinată ajutorării unui tânăr aflat într-o situație dificilă. Sunt aceste inițiative un fapt general în cadrul Metrorex?

Participarea Metrorex la concursul Bravo România! a fost un nou proiect de responsabilitate şi sustenabilitate socială. Suntem toţi echipa Metrorex, suntem pasionaţi, ne place ceea ce facem! Participarea la concurs a fost pentru o cauză nobilă, aceea de a-l ajuta pe Mihai, aflat în suferinţă dupa tragedia de la Colectiv. Încurajările, faptul că am fost cu toţii alături de echipa Metropolitanilor şi implicit alături de Mihai dovedeşte empatie şi solidaritate. Prestaţia colegilor noştri dovedeşte responsabilitate! Dovedeşte, de asemenea că suntem creativi, că proiectele noastre sunt utile şi de impact şi că prin ele creştem prestigiul companiei noastre.

„Trenul galben fără cai” a fost fără îndoială manifestarea care a reprezentat metroul bucureștean întreaga epocă ceaușistă, șlagăr fredonat cu nostalgie chiar și astăzi. Există în prezent o inițiativă de redesenare a acestei identități a Metrorex?

Spațiul public aparţine şi este supus convenţiilor sociale, mentalităţilor şi obiceiurilor comunităţilor care-l utilizează. Este şi un spaţiu al comunicării, al participării, între cei care-l folosesc se pot exprima atitudini şi comportamente variate. Modul în care este administrat, folosit şi asimilat îi potenţeză calităţile. Privit din acest unghi “Trenul galben fără cai” a fost un brand puternic pentru metrou, poate cel mai puternic. Nu este uşor de egalat. Avem în vedere redefinirea identităţii Metrorex, dar deocamdată nu vreau să dezvălui mai mult. Dacă voi reuşi ceea ce mi-am propus, vom fi unici în Europa.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.